Élet, Próféták és követőik ami a vallás mögött van.

Próféták és követőik

Próféták és követőik A legenda szerint a világ egyik nagy vallását az Iszlámot fegyveres erővel terjesztették el Spanyolországtól Indiáig. Nem egészen egy évszázad alatt nagyszerű kultúra született a nyomában.

book-1283468_640

E vallás Mohamed Próféta nevéhez fűződik. Ő maga Mekkában született, tevehajcsár fia volt. Szüleit korán elveszítette, nagybátyja nevelte, a húszas évei közepén kereskedőként karavánokkal utazott, egészen addig, míg feleségül nem vette kétszeresen megözvegyült munkaadóját Hadídzsát. Sokat barangolt egyedül a hegyekben, s egy ilyen alkalommal nem sokkal házasságkötése után, különös élményben volt része. Sorozatos látomásai támadtak, amelyek során Gábriel arkangyallal beszélgetett, akinek utasításait verses formában lejegyezte.

Próféták és követőik

Ezen írások képezték aztán a Muszlim vallás szent könyvének a KORÁNNAK a legelső részét. A könyv végül az a 114 kinyilatkoztatást tartalmazza melyet a Próféta 22 év során kapott.  Mohamed időközben prédikálni kezdett, hirdetve, hogy csak is egy Isten Allah létezik, és hogy az üdvözüléshez nem vezet más út, mint a mindenható Istennek való teljes engedelmesség, alávetettség. Maga az arab Iszlám szó is ezt jelenti, ez lett a új hitvallás neve is. A híveket  muszlimoknak azaz “engedelmeskedőknek” nevezték.

Mohamed Mekkában kis létszámú követőiből családtagjaiból, vallási közösséget alapított, mely nem vált népszerűvé a városban. Mekka jólétét nagyrészt a zarándokoknak köszönhette, akik a Kába kövéhez, egy kb 360 különbözőm Istenek és szellemnek szentelt kegyhelyhez jöttek tiszteletüket leróni. Ám az új próféta mindegyik Istent és szellemet hamisnak nyilvánította, ennek következtében a helyzet olyan súlyossá vált, hogy Mohamednek 622-ben és követőinek , ajánlatos volt elhagyni a várost. E kivonulás neve a HIDZSRA, és ez lett a muszlim időszámítás kezdőpontja.

makka-1004143_640

Mohamed a közeli Medina városában lelt menedékre és hamarosan békebíróként nagy tekintélyre tett szert, és új híveket nyert. Allah Prófétáját ismerték el benne. A Mekkaiak ellen vezetett számos hadjárat vezéreként választották. 630-ban Mekka megadta magát, Mohamed szülőhelyének uraként leromboltatta a 360 bálványt és Kába szentélyét Allahnak ajánlotta. A próféta 632-ben bekövetkezett halálának idejére a majdnem a teljes Arab félsziget behódolt az Iszlámnak. Akkor egy Kalifa vitte tovább .

Ez egy példa arra egyetlen ember igaz hite mire képes !

Az információt a  TUDÁS FÁJA szolgáltatta. A Wikipédián olvashatsz többet róla.

A Minden Nap Alap honlap szeretettel várja kedves olvasóit. Életünk óceánján az álmok tengerére, ezotéria vizein evezve, recept folyammal ,őseink földjére hívlak. Relaxálni, pihenni, szórakozni vagy, ha kedved támad online reklámokra és üzletre. Gyere !!! >>>

Történelmi fejtörő XLV. Kommunista Párt

Történelmi fejtörő XLV. Kommunista Párt

Kommunizmus párt építése, Tanácsköztársaság

Ki tudja ?

  1. Mi vetett véget Magyarországon a háborúnak ?
  2. Mikor alakult a Kommunisták Magyarországi Pártja ? Kik voltak a vezetők ?
  3.  Mikor kiáltották ki a Tanácsköztársaságot ?
  4. Milyen eseményt látunk a képen ?
20170306_114640Forrás: F.k.: Képzőművészeti Alap Képcsarnokai. -Offset- Nyomda, Bp.

Válaszok :

  1. 1918 ősszén a központi hatalmak sorra fegyverszünetet kértek. A Monarchia egy vasúti kocsiban, compiégnei vagonba november 11.-én aláírta a fegyverletételt a Németekkel.

2. Magyar Kommunista Párt 1918 november 24-én alakult meg. Vezetőik : Kelen József mérnők , Korvin Ottó, Az ülés résztvevői : Clepkó Ede, , Szaton Rezső, Hilkádé Aladár, Jancsik Ferenc , Pór Ernő, Kellner Sándor, Seidler Ernő, László Jenő, Szántó Béla, Fiedler Rezső, Lékai János, Mosolygó Antal, Feczkó Árpád, Matuzsán Béla, Vántus Károly, Rabinovits József, Sipos Erzsi, Révai József, Sallai Imre, és még sokan mások.

3. 1919. Március 21.-én kiáltották ki a Tanácsköztársaságot.

4. ????

Amennyiben érdekelnek a sorozat előző fejtörői csak a keresőbe kell írnod a történelmi fejtörő kifejezést, vagy ha érdekel a kigyűjtött sorozat látogasd meg a : http://magyarokgnagyjai.blospot.hu/

Ismereteid bővítésére a Wikipédia az általam ajánlott és használt forrás.

A Minden Nap Alap honlap szeretettel várja kedves olvasóit. Életünk óceánján az álmok tengerére, ezotéria vizein evezve, recept folyammal ,őseink földjére hívlak. Relaxálni, pihenni, szórakozni vagy, ha kedved támad online reklámokra és üzletre. Gyere !!! >>>

Egyéb munkáim,  jegyzeteim más  formában : Mind Nap Alap,   Magyarok Nagyjai,   Dream Spiri,

Kellemes olvasást, érezd  jól magad !