G-4FFD6QYYXW

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A Minden Nap Alap Blog komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét és betartja a vonatkozó jogszabályokat, így az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-ei (EU) 2016/679 rendeletét az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR) is, amely 2018. május 25-től alkalmazandó. A következő adatvédelmi tájékoztatóból megismerheti az általunk végzett adatkezelést és az Önt megillető jogokat a GDPR szabályaival összhangban.

A Minden Nap Alap Blog számára kiemelt fontosságú az információs önrendelkezési jog biztosítása és a személyes adatok védelme. A Minden Nap Alap Blog  a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

A szabályozás kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

A Minden Nap Alap Blog személyes adatokat abból a célból tart nyilván, hogy az érintetteket kedvező ajánlatokkal kereshesse meg illetve a blog legújabb írásait elküldhesse. A személyes adatok felhasználását addig az időpontig tekintjük folyamatosnak, amíg az érintett e-mailben, levélben vagy telefonon nem kéri adatainak törlését nyilvántartásunkból.

Tájékoztatáskérés, helyesbítés, törlés, zárolás és tiltakozás

Az érintett adatainak kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet, bármikor kérheti adatai helyesbítését, továbbá indoklás nélkül, azonnali törlését vagy zárolását, és tiltakozhat személyes adati kezelése ellen. Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Az érintett kérelmére – legkésőbb a kérelem beékezésétől számított 30 napon belül – a kérelemnek megfelelően tájékoztatást adunk az érintett általunk kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a közreműködő adatfeldolgozók nevéről, címéről és adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Amennyiben adataiban változás történik – annak érdekében, hogy a személyes adatai pontosak, naprakészek legyenek – kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot. Az érintett személyes adatainak törlését vagy zárolását bármikor kérheti, mely kérelemnek eleget teszünk.

Az érintett személyes adatinak kezelésével kapcsolatos tiltakozását legkésőbb 15 napon belül kivizsgáljuk és az érintettet döntésünkről írásban tájékoztatjuk. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet a döntés közlésétől számított 30 napon belül választása szerint a Fővárosi Törvényszékhez, vagy a lakhelye/tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény előírásának értelmében tudatjuk Önnel, hogy amennyiben nem kíván több ajánlatot kapni cégünktől, ilyen irányú szándékát közölheti velünk a mindennapalap@gmail.com címen.

A honlap használatával kapcsolatos tudnivalók

A Honlap személyes adat megadása nélkül látogatható, azonban a Honlap bizonyos szolgáltatásaihoz, illetve részeihez való hozzáférés személyes adatok megadásához, illetve egyes esetekben regisztrációhoz kötött.

A Minden Nap Alap Blog részére történő adatszolgáltatás    

                                                 Önkéntes!

Hírlevél – A hírlevélre történő feliratkozáshoz e-mail cím megadása szükséges. Az e-mail cím megadása önkéntes. A hírlevélre feliratkozni a Honlapon ebből a célból kialakított felületen lehet. A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatokat abból a célból kezeli, hogy rendszeresen eljuttassa a hírlevelet – mely friss híreket, kedvező ajánlatokat, tájékoztatást tartalmaz és címzett elektronikus hirdetésnek minősül – a hírlevélre feliratkozók számára. A hírlevélre történő feliratkozással az érintett előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott e-mail címére a Minden Nap Alap Blog hírleveleket küldjön és megadott adatait e körben kezelje. A személyes adatok kezelése mindaddig folyamatos, amíg az érintett – a hírlevélről történő leiratkozással – hozzájárulását vissza nem vonja. A hírlevélről az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevelekben található leiratkozás linkre kattintva, vagy a Minden Nap Alap Blog címzett e-mailben mindennapalap@gmail.com címen.

 IP címről….

A Honlap látogatáskor a látogatásról, a látogatáshoz használt számítógép egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. (Az IP cím egy olyan szám, amelyet az internetszolgáltató rendel hozzá a felhasználó számítógépéhez, és amelynek segítségével a felhasználó számítógépével hozzáférhet az internethez.) Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, a Minden Nap Alap Blog kizárólag a Honlap fejlesztése érdekében használja fel őket – kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit. Az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

Cookie használata….

A Honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű információs fájlok („cookie”) kerülnek elhelyezésre a felhasználó számítógépén. A cookie a felhasználó számítógépének böngészőjén keresztül a számítógép merevlemezére kerülő információs fájl, mely a számítógép későbbi azonosítására és a szolgáltatás igénybevételének támogatására szolgál és adott esetben személyes adatnak is minősülhet. A legtöbb böngésző alapértelmezésében automatikusan elfogadja a cookie-t, de a felhasználó a böngészőjében módosíthatja a beállításokat. Amennyiben nem kívánja, hogy számítógépe merevlemezén cookie kerüljön elhelyezésre, akkor a böngésző programjában választása szerint állítsa be a cookie elfogadásának elutasítását vagy a cookie egyedi engedélyezését. amennyiben letiltja a cookie-kat, előfordulhat, hogy a Honlap egyes funkciói nem működnek megfelelően.

Az Adatkezelő Adatai

A MailChimp ( more information ) levélküldő szolgálat, használatával illetve igénybevételével történik a feliratkozások egy része, mellyel kapcsolatos adatvédelmi szabályzat szintén az előző linken olvasható. Teljes mértékben az olvasók adat védelmét szolgálja. A Minden Nap Alap Blog adatait a Kapcsolat oldal tartalmazza ! https://minden-nap-alap.hu/kapcsolat/

Tetszet ez a cikk ?
Regisztrálj még ma, és kaphatsz ingyenes frissítéseket közvetlenül a postaládádban. Továbbá hozzájárulsz adataid megadásával, hogy emailekben felkeressünk. Amely megfelel a GDPR irányelveinek.
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Translate »
Verified by ExactMetrics