G-4FFD6QYYXW

Történelmi fejtörő XXX. Rákóczi szabadságharc

Történelmi fejtörő XXX. Rákóczi szabadságharc

Fegyver letétel, ez a megadás, vagy a feladás tevékenysége. A jelen pillanatban kialakult harci helyzet hozza. Egyik oldalról a vereség elszenvedése, a további előre látható veszteségek elkerülése érdekében történik. Természetesen a  másik fél nyereségének elismerési is egyben. Az ellenfélnek győzelem, diadal.

Ki tudja ?

 1. Mi volt az oka a Rákóczi-szabadságharc hanyatlásának ?
 2.  Kitől kért segítséget Rákóczi ?
 3.  Mikor és hol tették le a fegyvert a kuruc seregek ?
 4.  Ki örökítette meg a törökországi Rákóczi-emigráció életét ?
20170209_145555Forrás: F.k.: Képzőművészeti Alap Képcsarnokai. -Offset- Nyomda, Bp.

Válaszok:

 1. Az ország gazdaságilag kimerült,  járványok dúltak ami háború miatt gyorsabban terjedt.A társadalmi egység megbomlott, a külpolitikai helyzet sem kedvezett.
 2.  I. Péter cártól, varsóban
 3. A Majtényi síkon 1711. május 1-én tették le a fegyvert a kurucok.
 4. Zágoni  Mikes Kelemen, II. Rákóczi Ferenc íródeákja, a Törökországi Levelek -ben.

Amennyiben érdekelnek a sorozat előző fejtörői csak a keresőbe kell írnod a történelmi fejtörő kifejezést, vagy ha érdekel a kigyűjtött sorozat látogasd meg a : http://magyarokgnagyjai.blospot.hu/

Ismereteid bővítésére a Wikipédia az általam ajánlott és használt forrás.

A Minden Nap Alap honlap szeretettel várja kedves olvasóit. Életünk óceánján az álmok tengerére, ezotéria vizein evezve, recept folyammal ,őseink földjére hívlak. Relaxálni, pihenni, szórakozni vagy, ha kedved támad online reklámokra és üzletre. Gyere !!! >>>

Egyéb munkáim,  jegyzeteim más  formában : Mind Nap Alap,   Magyarok Nagyjai,   Dream Spiri,

Kellemes olvasást, érezd  jól magad !

Történelmi fejtörő XXVIII. Thököly Imre

Történelmi fejtörő XXVIII. Thököly Imre

Szabadságharc. Őseink felszabadító harcai a magyarság elnyomása elleni küzdelem végig kíséri történelmünk. A földterületekért folyó csaták, függetlenségért vívott harcok, itt még elsősorban más nemzetek ellen folyt. A politikai háttér az összefogás, szövetségek sorozatosan ismétlik az alap momentumokat. Nemzet nemzet ellen. Ember ember ellen. Miért ? Földterületekért, anyagi jólétért ? A saját nemzet kultúráinak megóvásáért ? Harcok az életért, az életben maradásért. Ma is írjuk a történelmet, csak már másként.

Ki tudja ?

 1. Milyen felkelés előzte meg a Rákóczi-szabadságharcot ?
 2. Miért kellett Rákóczinak Lengyelországba menekülnie?
 3. Mikor tért vissza az országba ? Kik fogadták?
 20170207_123753Forrás: F.k.: Képzőművészeti Alap képcsarnokai. -Offset- Nyomda, Bp.

Válaszok:

 1. Thököly Imre nevéhez fűződik a hegyaljai Tokajban kirobbant parasztfelkelés 1967 július 1-én.
 2.  A Franciákkal szövetkezni kezdett a Habsburgok ellen, ennek  bizonyítékul szolgáló levelet elfogták és tömlöcbe zárták ahonnét Gottfried Lehmann dragonyos kapitányt zászlótartó öccsével megszöktette és Lengyelországba menekítette.
 3. 1703 június 16-án a Vereckei hágón keresztül érkezett Magyarországra. Ott csatlakozott hozzá Ocskay László, és Borbély Balázs kisszámú, de jól felszerelt lovassággal, majd megérkezett Bercsényi is mintegy 600 főnyi lengyel és román Zsoldoscsapatával.

Amennyiben érdekelnek a sorozat előző fejtörői csak a keresőbe kell írnod a történelmi fejtörő kifejezést, vagy ha érdekel a kigyűjtött sorozat látogasd meg a : http://magyarokgnagyjai.blospot.hu/

Ismereteid bővítésére a Wikipédia az általam ajánlott és használt forrás.

A Minden Nap Alap honlap szeretettel várja kedves olvasóit. Életünk óceánján az álmok tengerére, ezotéria vizein evezve, recept folyammal ,őseink földjére hívlak. Relaxálni, pihenni, szórakozni vagy, ha kedved támad online reklámokra és üzletre. Gyere !!! >>>

Egyéb munkáim,  jegyzeteim más  formában : Mind Nap Alap,   Magyarok Nagyjai,   Dream Spiri,

Kellemes olvasást, érezd  jól magad !

Történelmi fejtörő XXV. Bethlen kora

Történelmi fejtörő XXV. Bethlen kora 

Szabadságharc és Bethlen cselekedeti. Tisztelet az utókortól neki.

Ki tudja ?

 1. Mit tett művelődéséért ?
 2. Mikor melyik európai háborúhoz kapcsolódott Bethlen szabadságharca ?
 3.  Melyik nagy írónk foglalkozott Bethlen korának Erdélyével ?
 4. Mit tett Bethlen Gábor Erdély gazdasági fellendítéséért ?
Történelmi fejtörő XXV. Bethlen kora Szabadságharc Minden Nap Alap


Forrás: F.k.: Képzőművészeti alap Képcsarnokai. -Offset- Nyomda, Bp.

Válaszok :

 1. Helyre állította a szász univerzális jogokat, a katolikusok elleni terheket enyhítette, megkegyelmezett az ellene áskálódó uraknak, hadjáratot indított az Erdélybe betörő hajdúk ellen, majd fegyverszünetet kötött velük a támogatásukért cserébe. Központosított államszervezetet hozott létre. A kincstári jövedelmekről pontos összeírást készített és csak azokat a javakat utalta ki amit jogosnak vélt.A boszorkány perek által elkobzott birtokok szintén a kincstár vagyonát gyarapították.
 2. Gyulafehérvári főiskola létrehozása az intézmény fenntartása és a szegények iskoláztatásának támogatása intézkedéseinek szerves részét képezte. Könyvtárak létrehozásában is nagy szerepet játszott.
 3. 1593 török ellenes háborúba kapcsolódott be
 4. Móricz Zsigmond Erdélyi-trilógia (1922-1935)

Amennyiben érdekelnek a sorozat előző fejtörői csak a keresőbe kell írnod a történelmi fejtörő kifejezést, vagy ha érdekel a kigyűjtött sorozat látogasd meg a : http://magyarokgnagyjai.blospot.hu/

Ismereteid bővítésére a Wikipédia az általam ajánlott és használt forrás.

A Minden Nap Alap honlap szeretettel várja kedves olvasóit. Életünk óceánján az álmok tengerére, ezotéria vizein evezve, recept folyammal ,őseink földjére hívlak. Relaxálni, pihenni, szórakozni vagy, ha kedved támad online reklámokra és üzletre. Gyere !!! >>>

Egyéb munkáim,  jegyzeteim más  formában : Mind Nap Alap,   Magyarok Nagyjai,   Dream Spiri,

Kellemes olvasást, érezd  jól magad !

Translate »
Verified by ExactMetrics