Történelmi fejtörő XI. Károly Róbert hatalma

Történelmi fejtörő XI. Károly Róbert hatalma

Ki tudja?

Hatalom amiért királyaink küzdöttek, a hatalmi harcok még ma is folynak csak valahogy másképpen.

 1. Hogyan erősítette meg Károly Róbert a hatalmát?
 2. Mikor volt a Visegrádi kongresszus ? Kik voltak a résztvevők?
 3. Miben egyeztek meg ?
Történelmi fejtörő XI. Hatalom Minden Nap Alap


Forrás: F.k.: Képzőművészeti Alap Képcsarnokai.- Offset Nyomda, Bp.

Válaszok:

 1. A várak túlnyomó többségének birtoklásán alapult (160 -at tudhatott magáénak), a szolgálatokat honor-ral , (tisztségekkel) jutalmazta, így a királyi vagyon kezelői 10-20 várat is birtokolhattak, hasznainak szedőivé válhattak. A tisztség visszavonható volt. Az országban tartatta a kibányászott nemes érceket, bevezette az arany forintot és az ezüst garast, létrehozva ezzel az értékálló fizető eszközt. Kiszabta a kapu adót, a jobbágyoktól harmincadot szedetett. Az önellátó gazdálkodást felváltotta az árú termelés, fellendült a kereskedelem. Bányavárosok, Kereskedővárosok, Mezővárosok alakultak ki.
 2. A Visegrádi kongresszus 1335 október végén november elején királyi találkozó volt.Károly Róbert , Luxemburgi János cseh , Nagy Kázmér lengyel királyok részvételével jött létre.
 3. A megszűnt a lengyelek és a csehek közötti ellenségeskedés. A három ország között szövetség és kereskedelmi együttműködés jött létre.

 

Ismereteid bővítésére a Wikipédia az általam ajánlott és használt forrás.

A Minden Nap Alap honlap szeretettel várja kedves olvasóit. Életünk óceánján az álmok tengerére, ezotéria vizein evezve, recept folyammal ,őseink földjére hívlak. Relaxálni, pihenni, szórakozni vagy, ha kedved támad online reklámokra és üzletre. Gyere !!! >>>

Egyéb munkáim,  jegyzeteim más  formában : Mind Nap Alap,   Magyarok Nagyjai,   Dream Spiri,

Kellemes olvasást, érezd  jól magad !

Történelmi fejtörő X. 2. Honalapítónk IV. Béla

Történelmi fejtörő X. 2. Honalapítónk IV. Béla

2. Honalapítónk IV. Béla  Korszerű kővárakat építtetett, birtokadományaival erre ösztönözte alattvalóit is. A királyi család is példát mutatott a várépítésben. A birtokadományozás csökkentette a király bevételeit. Ekkoriban kezdődött meg a városiasodás. 1243-ban a Budai vár is újraépítésre került. A városokat arra kötelezte,hogy meghatározott számú lovagot állítsanak ki háború esetén. A háborúkban a győzelem kulcsát a nehézlovasság hatékonyságában látta. Az ország háborúk miatti elnépesedettsége után idegen telepeseket hívott a lakosság pótlására…..

Ki tudja?

 1. Hol és mikor verték meg a tatárok IV. Bélát?
 2. Mikor hagyták el a tatárok az országot?
 3. Miért Béla a 2. honalapító?
Történelmi fejtörő X. 2. Honalapítónk IV. Béla Minden Nap Alap

Forrás:F.k.:Képzőművészeti Alap Képcsarnokai.-Offset Nyomda. Budapest

Válaszok:

 1. 1206 nov.-1270 máj.3 IV. Béla nevéhez fűződik a Muhi csata vesztés amely 1241 ápr.9.-re tehető
 2. Nem sikerült a tatárok hatalmát megszilárdítani, ezért hagyták el az országot. (  vitatott, de ez is oka )
 3. A tatár járás utáni ország újjá építése miatt nevezik IV. Bélát honalapítónak.

Ismereteid bővítésére a Wikipédia az általam ajánlott és használt forrás.

A Minden Nap Alap honlap szeretettel várja kedves olvasóit. Életünk óceánján az álmok tengerére, ezotéria vizein evezve, recept folyammal ,őseink földjére hívlak. Relaxálni, pihenni, szórakozni vagy, ha kedved támad online reklámokra és üzletre. Gyere !!! >>>

Egyéb munkáim,  jegyzeteim más  formában : Mind Nap Alap,   Magyarok Nagyjai,   Dream Spiri,

Kellemes olvasást, érezd  jól magad !

Történelmi fejtörő IX. Gertrudisz

Történelmi fejtörő IX. Gertrudisz

Ki tudja?

Gertrudisz akit joggal nevezhetünk a Magyar történelem egyik legnagyobb ihletője, mind irodalmi, mind zenei szempontból megfigyelve.

 1. A magyar történelem melyik eseményét ábrázolja a kép ?
 2. Melyik dráma szól erről az eseményről ? Ki írta, ki zenésítette meg?
 3. Milyen nevezetes okmányt adott ki II András és mikor?
Történelmi fejtörő IX. Gertrudisz Minden Nap Alap

forrás: F.k.:Képzőművészeti Alap Képcsarnokai.-Offset Nyomda. Budapest

Válaszok:

 1. A kép Gertrudisz halálát ábrázolja, Bánk hirtelen felindulásból tette.
 2. Katona József írta meg az eseményt Bánk Bán címmel. Erkel Ferenc zenésítette meg.
 3. Az Aranybulla kiadása 1222-ben történt ez fűződik II. András nevéhez.

Katona József: Bánk Bán című művét szinte minden honfitársam ismeri Erkel Ferenc zenésítette meg. Magyar irodalom legjelentősebb alkotása. Számos színházi bemutatása sikert aratott. Megfilmesítve több változata is elkészült. A szereplők jellemének felruházása erőteljes lélektani hatással bír. Amennyiben megengedhető összehasonlítása Shakespeare műveihez hasonló jelleget ölt.

Amennyiben érdekel a kigyűjtött sorozat látogasd meg a : http://magyarokgnagyjai.blospot.hu/

Ismereteid bővítésére a Wikipédia az általam ajánlott és használt forrás.

A Minden Nap Alap honlap szeretettel várja kedves olvasóit. Életünk óceánján az álmok tengerére, ezotéria vizein evezve, recept folyammal ,őseink földjére hívlak. Relaxálni, pihenni, szórakozni vagy, ha kedved támad online reklámokra és üzletre. Gyere !!! >>>

Egyéb munkáim,  jegyzeteim más  formában : Mind Nap Alap,   Magyarok Nagyjai,   Dream Spiri,

Kellemes olvasást, érezd  jól magad !