G-4FFD6QYYXW

Szenttel álmodni az álmos könyvek szerint

Az álmok üzenete 118. Sz/5.

Szenttel álmodni mit jelenthet az álmos könyvek szerint ? Ez az írás megmutatja neked hogyan vélekedtek erről az ősi álomfejtő elődeink. Segítség Önmagad megértésében, éjjel érkező képsoraid feldolgozásához.

 
SZEMÉLYZETI : Osztály a M. Á. sz. Régi kínos emlék, felrónak neked egy semmiséget. Ködösítő szöveget kellett végighallgatnod. SZEMÉT: Pénz. Szemét a küszöbön, titkos szándékú látogató. Szemét a ház előtt, pénzes levélhordó. A M.Á.  sz. Pénz körüli gondolatok, fukarság, önmagadtól megtagadott örömök. A szemétdomb, kötekedés kukacoskodás, munkahelyen szerzett elégtétel, káröröm. SZEMETES, SZEMETESKOCSI:A M. Á. sz.  kifosztottnak érzed magad, félsz a jövődtől. Szemetesláda: gyűjtögetési hajlam. SZEMETESLÁDA:  A M. Á. sz. Szemétládában, ha értéket találsz, hibás elképzelések, rosszul ítéled meg a saját anyagi helyzeted, vagy alá, vagy túlbecsülöd lehetőségeidet. Szemétlapát, semmi pénzért be nem ismered a tévedéseidet, mindig igazad van, csak azokra a jövendöléseidre emlékszel vissza, amelyek véletlenül teljesültek.

SZEMÖLCS: Ha neked sok van, szerelmeddel mulatságod van. SZEMÖLDÖK: Kacérság. Szemöldökfába ütni a fejed, alacsony lelkületű emberekkel lesz érintkezésed. SZEMÜVEG: a M.Á. sz. Olyan dologra jöttél rá amelynek nem örülsz. Elveszett szemüveg, túlbecsülsz, túlértékelsz valakit. Eltört szemüveg, struccpolitika, kitérsz egy kényelmetlen, ám fölöttébb hasznos beszélgetés, vita elől.

SZÉN: Tüzes szénen ülni, ájulás. Szenet enni, bélbetegség. A M.Á. sz. Dolgos természet, serényen végzett munka. SZÉNA: Jó hír. Szénakazal, gondtalan örökség. . A M.Á. sz. Felüdülés, szénaillat, hasznosan eltöltött idő. Jól teljesített feladat. Szénakazal, szénaboglya, kedves, romantikus elképzelések.

Szenttel álmodni 

Szenttel álmodni mit jelent ? SZENT: Leánynak látni, jelent közeli elcsábítást, asszonyoknak bűnbánást. Szenttel beszélni, ingadozó hűsége egy nőnek. Szentet kikerülni, nagy szerencse. Szentelt vizet inni, közelgő betegség. Szentelt sonkát enni, betegnek gyógyulás, egészségesnek szegénység. Szentelt gyertyát égetni, halott mellett virrasztani.

Szenttel álmodni mit jelent ? A  Modern Álmoskönyv szerint a Szent, ha megjelenik, jelenetrendezésre, dühkitörésre való hajlam, képzelt, esetleg allergiás betegségek egész sora. Természetesen hívő ember álmában egészen más, de egyéni jellege miatt ezt csak az álmodó tudja megfejteni. Szent emberrel, igaz emberrel találkozni, ha megint, munkahelyi, gazdasági előremenetel, ha megáld, vigaszt találsz.

SZENTKÉP: Ha megszólítana, fordulj vissza. Szent Mihály lován feküdni, mulatságos utazás. Ugyan ezt vinni halott alatt, hideg szeles időjárás. SZENTELTVÍZ: M. Á. sz. betegnek gyógyulás, egyébként, változás, fejlődés. SZENTÉLY: M. Á. sz.  Rajongás.

SZENNYVÍZ, SZENNYVÍZCSATORNA: A M. Á. sz. Bűntudat, rossz szokás, adósság. Ha álmodban szennyvízből kimászol, leszoksz egy káros dologról. Ha mást látsz csatornából kimászni, olyan valakire bíztad egy titkodat, akiről sejted, hogy kifecsegte. SZÉPÍTŐSZER: Könnyelműség, könnyű kezűség, örökös pénzzavar.

Szeplő, Szerda, Szeretkezni…

SZEPLŐ: Tavaszi eső. Jegyez még rossz tulajdonságot, amit barátunkon észre veszünk. Szeplős hátat látni, szép asszonyt találni. A M. Á. sz.  Csíny, csipkelődés. SZERDA: Az ajándék napja. Zöld szerdán utazni, kereskedőnek nagy gond, másnak veszélyes. SZERECSEN: Látni, jegyzi, hogy kihasználnak. Szerecsenfő amit kapun látnánk, menjünk be. A M. Á. sz. Késő bánat, ifjúkori elhamarkodott cselekedet, amelyek most ütnek vissza. Szerecsen, ha pénzt ad, érdekből fenntartott kapcsolat.

SZERETKEZNI: A M. Á. sz. Önmagáért beszélő álom. Ha valaki olyannal szeretkezel, ami megdöbbent, esetleg irtóztat, keresd meg azt a személyt aki álombeli szeretkezőpartnered ismeretségi, baráti körében található, és akire ébren nem mersz gondolni. Szeretkezni, igen tiltott személlyel, bátorság, egyenes jellem. jó feladatmegoldó, elemző képesség.

SZERENÁD: A M. Á. sz. Pletyka, munkahelyi versengés, klikkrendszer. SZERENCSEJÁTÉK: A M. Á. sz. Unalmas napok, amelyekben a legkisebb eseményt is, nagy kalandnak fogod fel.

SZERKEZET: A M. Á. sz. hatékonyság, kreativitás. Ismeretlen rendeltetésű szerkezet, jó alkalmazkodó képesség, de rossz kedvvel végzett munka, kihasználatlan tehetség. SZERSZÁM: Szerencsés jegy.  A M. Á. sz. Intelligencia, ügyesség. SZERENCSÉTLENSÉG: Víg. SZESZÉLYES: Asszony, nagy kellemetlenség SZERZŐDÉS: M. Á. sz. Fogadkozás, ígérgetés, be nem tartott elhatározás.

Az álom szótár elemeit az álmok tengere menü alatt találod. Éjjeli képeid jelentését itt keresd !

A Minden Nap Alap honlap szeretettel várja kedves olvasóit. Életünk óceánján az álmok tengerére, ezotéria vizein evezve, recept folyammal ,őseink földjére hívlak. Relaxálni, pihenni, szórakozni vagy, ha kedved támad online reklámokra és üzletre. Gyere ! >>>

Forrásként használt ezért Köszönet Krúdy Gyulának és az összes álomfejéssel foglakozó elődeinknek, továbbá köszönet a modern álmos

Álom szék szél szem és a többi sz betűs kép

Az álmok üzenete 117. Sz/4.

Álom szék szél szem, mit jelent ? Kusza álom vagy tiszta álomkép, magyarázatukhoz támpontot, segítséget nyújt ez itt és most neked. Ősi álmos könyvek gyűjteménye szól, üzenetet közvetíteni igyekszik magyarázatot nyújtani, hogy segítsen megértened.
SZATÉN: M.Á. sz. Nagy vonalúság, vidám szórakoztató természet. SZATÍR: M.Á. sz. Nők álmában legalább is kacérkodás, de inkább kihívó magatartás, a hódítás iránti örökös vágy. Férfi álomban, ijesztő szatír, gyermekkori rémület, amire azért valahogy szívesen gondolsz vissza. Szatírral cimborálni, szerelmi siker. SZATÓCS: Perpatvar. SZATYOR: M.Á. sz. Idősebb kellemetlen hozzátartozó, bajkeverő nagynéni. SZAVALNI: M.Á. sz. Őszinteségeddel túl lősz a célon.

SZAVAZÁS: M.Á. sz. Hiábavalóság, fontoskodás. Kézfeltartással szavazni, bátortalanság, ha kezed akaratod ellenére mozog szavazáskor, rutinos személyiség, jó előmeneteli lehetőségek. Szavazó fülke, értelmetlen szabály. Szavazó cédula, hamisság. SZÁZLÁBÚ: M.Á. sz. Nők álmában, ha különös rémületet ejt, a testiségtől való idegenkedés, finnyásság. Férfiak álmában, olyasmit hallottál ami elképeszt, amit nem tudsz elhinni.

SZECSKA: Futó szerelem. SZEDER: Ha testünkön nő, nagy féltékenység. SZÉDÜLÉS: Érezni, betegség. Asszonynak magtalanság. M.Á. sz. Egymásnak ellentmondó gondolatok, érzések, nem tudsz kiigazodni  magadban, viszonyaidban. SZEG: Fején találni, álomban is jó jegy. Szeget a falba látni, bánat. Patkószeget találni, szerencse. Szeget valami elevenbe verni, mulatságot mutat. Szegbe ülni, tréfa. SZEGECS: M.Á. sz. Jó kézügyesség, könnyen megtalált és kijavított hibák. SZEGÉNY: Embert látni szerencse. SZEGFŰ: Ismeretlen férfi vágya nő után. SZEDNI: M.Á. sz. Gyümölcsöt, emlékeid rendezgetése. Szemetet, szépítése egy régi eseménynek.

Álom szék szél szem…

Álom szék szél szem  SZÉK: Felesleges látogatás. Karosszékben ülni, nagy bánat. Széket tolni, becsület. M.Á. sz. Minél nagyobb díszesebb annál jobb élethelyzet, biztonság érzet. .Asztal köré rakott székek, több figyelmet vársz. Széksorok, nagyszabású, nagyszabásúnak hitt, gondolatok, közérdekűnek tartott mondani való. Ha olyan széket látsz, vagy ülsz ami túl alacsony, kicsi a legközelebb álló bútorhoz, mások magasabban ülnek nálad, félszegség, indokolatlanul háttérbe szorítottnak érzed magad, féltékenység, rivalizálás, amit egészséges versengés helyett morgással, acsarkodással csillapítasz magadban. Szekrény: M.Á. sz. Családi takargatni való, kínos emlék. -ha szekrényből halott esik ki, költözz egy másik városba.

SZÉL: Rendszerint veszekedés. Szélben járni, gond. Szélben és esőben járni, Szent György napja után, jó kilátások az évre. András után, károsodás. Déli szél. utazás. (Kerner ). Szélkiáltó madarat hallani, nem a legszerencsésebb. Forgó szélben állni, betegnek halál. Föld alól jövő szelet érezni, hét fő bűn egyikében lenni (Radics M.). M.Á. sz. Múló érzelem, még fel-fel támadó, de már lecsendesedő szerelem, csillapodó szenvedély. Szél ha magával sodor megbillent, fölborít, bizonytalanság, félelem. Faleveleket sodró szél, szinte az akaratod ellenére elmúló szomorúság, olyan bánat amihez ragaszkodni akarsz, édes de keserű emlék. Szél ami nehéz tárgyakat mozdít meg, rajtad kívüli, tőled független események, amelyek nagy felindulást okoznak. Ha autódat amelyet vezetsz, elmozdítja a szél, vagy vihar, magánügyeidbe avatkoznak, függetlenségedet veszélyeztetik. Forgószél, hirtelen változás. Forró szél, elsöprő szerelem.

SZÉLKAKAS: Felesleges kiadás. Hízelgő beszéd. Hideg idő. M.Á. sz. Derűre ború, szerencsére fordítva is aktualitás szerint. SZELLEM: Velük lenni, nagy és váratlan élmény. SZÉLMALOM: Jó kedv. Szélmalomba menni egy nővel, teljesítjük amit egymásnak ígértünk. Szélmalomból jönni üres zsákkal, csalóval lesz dolgod. Régi szélmalom törött szárnya, amerre mutat jegyezd meg,valamit találsz. M.Á. sz. Rossz gazdasági érzék, kóbor természet.

Szem az álmokban

Álom szék szél szem most a SZEM: Amely lesütve van, jelez be nem vallott forró szerelmet. Vak szem váratlan jó hír. Kék szem, kacér szerelem. Gonosz szemet látni, pénzveszteség. Kancsalító szem, jelez megfeledkezést, magad lealacsonyítását, hűtlenségét. folyós szem, igen rossz jövő. Könnyes szem, örömteli találkozás. szemed, ha kiszúrnád, elveszíted jó barátodat. Szemet elveszíteni, üzleti kellemetlenség. Ismeretlen szemet látni a sötétben, ijesztő gond, Szemüveg, remény. Valakinek a szemében arcunkat látni, nagy ellenséged van.

SZEM: M.Á. sz. Gyanakvás, bizalmatlanság, önmagadnak tulajdonított túlzott jelentőség. Hunyorgó, kacsintgató szem, azt gondolod, úgy érzed, hogy a hátad mögött beszélnek rólad. Behunyt szem, titkosnak, csalárdnak hitt cselekmény, fondorlat. Ha tárgynak, falnak látnánk szemét, ki vagy borulva, fenyegetettnek érzed magad. Szemöldök, furfang, fölösleges mellékutak keresése egy olyan dologban, amit egyenesen is ellehetne intézni. SZEMAFOR: Rendszabály amit kénytelen vagy követni.

Az álom szótár elemeit az álmok tengere menü alatt találod. Éjjeli képeid jelentését itt keresd !

A Minden Nap Alap honlap szeretettel várja kedves olvasóit. Életünk óceánján az álmok tengerére, ezotéria vizein evezve, recept folyammal ,őseink földjére hívlak. Relaxálni, pihenni, szórakozni vagy, ha kedved támad online reklámokra és üzletre. Gyere ! >>>

Forrásként használt ezért Köszönet Krúdy Gyulának és az összes álomfejéssel foglakozó elődeinknek, továbbá köszönet a modern álmos

Álom szappan az álom Á B C soraiban

Az álmok üzenete 116. Sz/3.

Álom szappan ? Hajlamosak vagyunk mindenfélét összeálmodni. Miért is maradna ki épp a szappan az ősi tisztálkodás egyik eszköze. Az álomfejtő Á,B,C, gondolt erre. Most az Sz betűs sorokban ez is következzen.

SZÁMÍTÓGÉP: M.Á. sz  ügyeskedés, lelemény. Mások átejtésével kapcsolatos gondolatok. Számítógép, ha önmagától működésbe jön, távol tartasz önmagadtól egy kényelmetlen gondolatot. Számítógép amely nyilvánvalóan téves adatot jelez, tiszteletet adsz egy arra nem méltó személynek. SZÁMLA: Hír M.Á. sz  Felróják hibáidat. SZAMÓCA: Jó házasság. A különös álmokból szamócát enni, amelyet szennyes helyről vettünk, asszonynak titkos szerelem, férfinak betegség. M.Á. sz  Csókolózás, fiatalos lendület.

SZÁNKÓ: Általában jelez, váratlan szórakozást. Szánkón, havon utazni, jelez úton járónak igen jó vásárt, másnak kis csalódást. Ördöggel szánkázni, vígra forduló bánat. Homokon szánkózni, nehéz idők. M.Á. sz  Lovas szán, törtetés, karrierizmus. A szánkó, egy megrázó eseményt nem fogadsz olyan megrendüléssel ahogy azt illene. SZANDÁL: M.Á. sz  Női álomban, ha elegáns magas sarkú, szerelmi alakoskodás, férfi álomban alárendeltség. Megviselt nyűt szandál értelmetlen ragaszkodás. SZÁNTANI: M.Á. sz  Töprengés, megoldáskeresés, következetes érvelés. SZÁNTÓFÖLD: M.Á. sz  Társtalanság. SZAPORÍTANI: M.Á. sz  Növényt, gyarapodás, jó befektetés..

Álom szappan

Álom szappan   SZAPPAN: Betegség. Szappannal tetőtől talpig megmosdani, elfelejtkezés. Szagos szappan hű szerető. Durva szappan,öregasszony. Szappanos, hideg idő. Beszappanozni valamit. Hiába való vágy. Szappant árulni asszonynak nagy megcsalatkozás. Szappant főzni, házasságot nyélbe ütni. M.Á. sz  Kusza érzelmek vágyak, szerelmi cselezés. Szappanhab, sorozatos fellángolás., nőknek alig várja, hogy megszerelmesedj, akár többe is egyszerre.

Kezedből kicsúszó, leeső szappan, kételkedsz a saját ügyességedben. Helyesen, nyíltsággal többre mennél,mint fondorlatokkal. Női álomban, ne barátnőd tanácsára hallgass, tedd azt amit érzelmeid diktálnak. Szappanbuborék, olyan helyzet amelyre egyetlen közmondásod sem érvényes, változtatni, újítani vagy kénytelen. Szappantartó, szokatlan de nem elítélendő szexuális kívánság.

SZÁRCSA:Levél. SZÁRÍTANI: M.Á. sz  Ruhaneműt, megpróbálsz tőled telhetően őszinte lenni. Mást szárítani veszteség. Hajat szárítani, önmagad előtt is titkolni igyekezett érzések, elfojtott vágyak. SZARDÍNIA: M.Á. sz  Váratlan és nem jókor jött látogatók. SZARKA.: Általában vendég. Kerner sz. sok szarka, jelez sok pletykaságot és veszekedést.

SZÁRNYAD: Ha másnak adnád, vagy elveszítenéd, szerencsétlenségbe jutsz. Fejedből növő szárny, halálos betegség. Szárnyas férfi asszonynak, gonosz kívánságát jelzi. M.Á. sz  szárnyad, ha nőne, felmentetted magad egy kötelezettség alól. Szárnysuhogást, szárnycsapkodást hallani, olyan gondolatok amelyeket elutasítasz, bár neked jutottak az eszedbe.

SZARV: M.Á. sz  Gyakran gurulsz dühbe. Ha látsz szarvat nőni ember fején, egy ismerősöd nem tartja be egy neked tett ígéretét. SZARVAS: Örökség. Szarvast etetni kitüntetett barátág. Űzni, nagy fáradság amely kevés jutalmat jelent. Futó szarvast látni, iparosnak, igen eredményes munka, másnak elmulasztott szerencse. Szarvasbogár, erőszakos munka. Szarvashúst vásárra vinni, valakit megkárosítani. Szarvasnyomból vizet inni, nagy szerelem egy asszony iránt. Szarvasbőr, öreg ispán, hideg idő. Öklelő szarvas, árulkodás. M.Á. sz  Méltóság, büszkeség. Szarvasmarha, hozzászokás a helyzethez, megbékélés, beletörődés.

Az álom szótár elemeit az álmok tengere menü alatt találod. Éjjeli képeid jelentését itt keresd !

A Minden Nap Alap honlap szeretettel várja kedves olvasóit. Életünk óceánján az álmok tengerére, ezotéria vizein evezve, recept folyammal ,őseink földjére hívlak. Relaxálni, pihenni, szórakozni vagy, ha kedved támad online reklámokra és üzletre. Gyere ! >>>

Forrásként használt ezért Köszönet Krúdy Gyulának és az összes álomfejéssel foglakozó elődeinknek, továbbá köszönet a modern álmos

Translate »
Verified by ExactMetrics