G-4FFD6QYYXW

Történelmi fejtörő LII. Ideiglenes Nemzetgyűlés

Történelmi fejtörő LII. Ideiglenes Nemzetgyűlés

Nemzetgyűlés Ez már megélt időszaka korunknak, vannak időseink akik már saját életük során megtapasztalhatták ezen események történelmi hatásait és elmondhatják személyes tapasztalataikat,ki hogyan éltem meg akár kisgyermekként ezeket az igen nehéz éveket, ugyan akkor ott volt a fejlődés minden mozzanata a küszöbön. Hierarchia rendszere, államszervezete sokban hasonlít a jelenlegiéhez.

Ki tudja ?

 1.  Mikor és hol ült össze az Ideiglenes Nemzetgyűlés ?
 2.  Mi volt első tette ?
 3.  Mi volt az Ideiglenes Nemzetgyűlés legfontosabb egész népre kiható törvénye ?
20170223_115030Forrás: F.k.: Képzőművészeti Alap Képcsarnokai -Offset- Nyomda, Bp.

Válaszok :

 1. 1944. December 21. Debrecenben a Református Kollégium Oratórium termében ült össze az Ideiglenes gyűlés.
 2. Ideiglenes Nemzetgyűlés 23 tagú Politikai Bizottságot választott. (Ennek összetétele: 5 kisgazda, 4-4 kommunista és szociáldemokrata, 3 nemzeti parasztpárt, 2 polgári demokrata párt és 5 pártonkívüli képviselő volt.) Még aznap megalakult a Dálnoki Miklós Béla vezette Ideiglenes Nemzeti Kormány,
 3. legfontosabb alkotása az új választójogi törvény (1945. VIII. törvény) volt.

Amennyiben érdekelnek a sorozat előző fejtörői csak a keresőbe kell írnod a történelmi fejtörő kifejezést, vagy ha érdekel a kigyűjtött sorozat látogasd meg a : http://magyarokgnagyjai.blospot.hu/

Ismereteid bővítésére a Wikipédia az általam ajánlott és használt forrás.

A Minden Nap Alap honlap szeretettel várja kedves olvasóit. Életünk óceánján az álmok tengerére, ezotéria vizein evezve, recept folyammal ,őseink földjére hívlak. Relaxálni, pihenni, szórakozni vagy, ha kedved támad online reklámokra és üzletre. Gyere !!! >>>

Egyéb munkáim,  jegyzeteim más  formában : Mind Nap Alap,   Magyarok Nagyjai,   Dream Spiri,

Kellemes olvasást, érezd  jól magad !

Mentés

Történelmi fejtörő XXXVII. Kossuth Lajos

Történelmi fejtörő XXXVII. Kossuth Lajos

Hadsereg, katonaság, toborzás.

Ki tudja ?

 1. Kik voltak az első felelős magyar kormány tagjai ?
 2. Mikor mondta Kossuth Lajos az önálló magyar hadsereg megajánlását kérő beszédet ?
 3.  Mikor volt a Pákozdi csata ? Ki volt a magyar sereg vezére ?
20170216_140844Forrás :F.k. Képzőművészeti Alap Képcsarnokai.-Offset- Nyomda, Bp.

válaszok:

 1. 1848 márciusától a Miniszterelnök : gróf Batthyány Lajos. Igazságügyi Miniszter : Deák Ferenc . Belügyminiszter : Szemere Bertalan . Vallás- és közoktatási Miniszter : báró Eötvös József . Pénzügyminiszter : Kossuth Lajos . Földművelés-, ipar- és  kereskedelmi Miniszter : Klauzál Gábor . Közmunka- és közlekedésügyi Miniszter : gróf Széchenyi István. Ők az ellenzéki párt tagjai voltak. A király személye körüli Miniszter : herceg Esterházy Pál Antal , aki a konzervatív pártot képviselte. A Hadügy-miniszter : Mészáros Lázár volt.
 2. 1848. Július 11.-ei Országgyűlésen javasolta.
 3. 1848. Szeptember 29. magyar vezérei : Kossuth Lajos toborzott serege a Velencei tótól északra foglalt állást . Az új hadsereg parancsnoka Móga János császári és királyi altábornagy lett. A Jobb szárny Kiss Ernő császári és királyi ezredes . Közép és bal szárny, Répásy Mihály császári és királyi alezredes. Tartalékos Teleki.  Perczel Mór pedig a Velencei tótól délre biztosította a frontot.

Érdekességként hallgassátok Kossuth Lajos hangfelvételét: https://www.youtube.com/watch?v=x_SBwVB83WU

Amennyiben érdekelnek a sorozat előző fejtörői csak a keresőbe kell írnod a történelmi fejtörő kifejezést, vagy ha érdekel a kigyűjtött sorozat látogasd meg a : http://magyarokgnagyjai.blospot.hu/

Ismereteid bővítésére a Wikipédia az általam ajánlott és használt forrás.

A Minden Nap Alap honlap szeretettel várja kedves olvasóit. Életünk óceánján az álmok tengerére, ezotéria vizein evezve, recept folyammal ,őseink földjére hívlak. Relaxálni, pihenni, szórakozni vagy, ha kedved támad online reklámokra és üzletre. Gyere !!! >>>

Egyéb munkáim,  jegyzeteim más  formában : Mind Nap Alap,   Magyarok Nagyjai,   Dream Spiri,

Kellemes olvasást, érezd  jól magad !

Történelmi fejtörő XXXIII. Jakobinus mozgalom

Történelmi fejtörő XXXIII. Jakobinus mozgalom

Jakobinus mozgalom. Rövid időtartamú működése alatt, nyomát kivégzések követték.

Ki tudja ?

 1. Milyen esemény rázta meg Európát II. József uralkodása végén ?
 2. Kik voltak a magyar jakobinus mozgalom vezéralakjai ?
 3. Mik voltak a célkitűzéseik ?
 4. Mi lett a sorsuk ?
20170211_130756Forrás : F.k.:Képzőművészeti Alap Képcsarnokai. -Offset-Nyomda, Bp.

Válaszok:

 1. Halálának közeledtével II. József visszavonta az államszervezett érintő rendeleteket.
 2. Martinovics Ignác, Hajnóczy József, Laczkovics János, Szentmarjay Ferenc, Sigray Jakab, Őz Pál, Szolártsik Sándor voltak a jakobinus mozgalom vezér alakjai .
 3. Célul csak a legégetőbb társadalmi-politikai gondok orvoslását tűzte ki. Azt, hogy biztosítják az országgyűlési képviseletet a nem nemesi rétegeknek (de a tulajdonjogot nem), valamint az egyházi és királyi birtokok államosításával párhuzamosan megszüntetnek egyes adónemeket.
 4. A mozgalom pár hónapos idő tartamig működött, sorozatos letartóztatások követték. A vezér alakjait kivégezték.

Amennyiben érdekelnek a sorozat előző fejtörői csak a keresőbe kell írnod a történelmi fejtörő kifejezést, vagy ha érdekel a kigyűjtött sorozat látogasd meg a : http://magyarokgnagyjai.blospot.hu/

Ismereteid bővítésére a Wikipédia az általam ajánlott és használt forrás.

A Minden Nap Alap honlap szeretettel várja kedves olvasóit. Életünk óceánján az álmok tengerére, ezotéria vizein evezve, recept folyammal ,őseink földjére hívlak. Relaxálni, pihenni, szórakozni vagy, ha kedved támad online reklámokra és üzletre. Gyere !!! >>>

Egyéb munkáim,  jegyzeteim más  formában : Mind Nap Alap,   Magyarok Nagyjai,   Dream Spiri,

Kellemes olvasást, érezd  jól magad !

 

Translate »
Verified by ExactMetrics